pentax mesuper / 2th roll

from film/mesuper 2009. 12. 31. 16:50친구와 고민이면 고민, 남자면 남자, 학교면 학교, 뭐 이리 할 말이 많았는지. 
너와 나를 더 가깝게 만들었던 2007년의 여름날.  


2007.06

Pentax Mesuper

fuji autoauto 200


'film > mesuper' 카테고리의 다른 글

pentax mesuper / 4th roll  (0) 2010.01.26
pentax mesuper / 3th roll  (1) 2010.01.02
pentax mesuper / 2th roll  (0) 2009.12.31
pentax mesuper / first roll  (0) 2009.12.31

댓글을 달아 주세요